Home

Black Friday Giảm 50% cho tất cả các gói dịch vụ, thời gian khuyến mãi đến hết ngày 25/11/2017

Lưu ý: Trước khi đăng ký bất kỳ gói dịch vụ trả phí nào, bạn cần phải trải nghiệm trước gói “thaogau” unlimit của chúng tôi để kiểm tra chất lượng dịch vụ

Gói Sinh Viên 
500Mb
29.000/Tháng
 • Web Domains: 2
 • Web Aliases: 3
 • Databases: 1
 • DNS domains: 1
 • Bandwidth: unlimited
 • Mail Domains: 2

Tặng

Gói Thaogau 
700Mb
0đ/tháng
 • Web Domains: UNLIMIT
 • Web Aliases: UNLIMIT
 • Databases: UNLIMIT
 • DNS domains: UNLIMIT
 • Bandwidth: UNLIMIT
 • Mail Domains: UNLIMIT
Gói Cá Nhân 
1100Mb
59.000Đ/Tháng
 • Web Domains: 2
 • Web Aliases: 2
 • Databases: 2
 • DNS domains: 2
 • Bandwidth: unlimited
 • Mail Domains: 3
Gói cá nhân 1 
1600Mb
99.000đ/tháng
 • Web Domains: 5
 • Web Aliases: 3
 • Databases: 4
 • DNS domains: 3
 • Bandwidth: unlimited
 • Mail Domains: 5